top
logo


Головна Новини Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» PDF Печать

14-15 листопада 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції».

Учасники конференції – 353 осіб – науковці та практики з науково-дослідних інститутів НАПН України, закладів вищої освіти І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладів загальної середньої освіти. На конференції було представлено також широке міжнародне представництво: 19 учасників із 9 країн (Греція, Кіпр, Румунія, Польща, Болгарія, Білорусь, Казахстан, Канада, США)

14 листопада учасники конференції разом зі студентами спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у роботі круглого столу «Стратегії розвитку педагогічної освіти в добу змін», а також відвідали демонстраційні студії: «Використання авторської технології SELF-book в особистісно-професійній підготовці педагогів» (модератори: Леся Куземко, кандидат педагогічних наук, Олена Венгловська, кандидат педагогічних наук, Ірина Новик, кандидат педагогічних наук, Євген Антипін, кандидат педагогічних наук), «Вивчення особистості дитини: розмаїття методик» (Інна Мельник, кандидат психологічних наук, Яна Матюшинець, викладач).

15 листопада під час пленарного засідання «Стратегії розвитку педагогічної освіти у міжкультурному вимірі» з доповідями виступили: Петро Саух, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, віце-президент, академік Української академії акмеології (тема доповіді «Інноваційний дискурс педагогічної освіти в умовах експоненційних технологій: рух без компасу»); Лариса Березівська, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (тема доповіді «Інтеграція історії освіти України в європейський освітній простір»); Ніна Батечко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Національного університету природокористування і біоресурсів України (тема доповіді «Акмесинергетичний підхід у підготовці викладачів вищої школи в умовах магістратури»); Марія Братко, доктор педагогічних наук, доцент, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Професійна підготовка педагогів в контексті сучасних цивілізаційних викликів»); Ганна Іванюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Антропологічний концепт педагогічної освіти: глобальний, європейський та національний виміри»); Оксана Кікінежді, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ імені Володимира Гнатюка (тема доповіді «Ґендерний вимір підготовки майбутнього педагога в умовах освітніх змін»); Ісаак Пападопулос, PhD в галузі прикладної лінгвістики, викладач лінгвістики Європейського університету Кіпру (Республіка Кіпр), (тема відео-виступу «Побудова мостів мов та культур: сприяння міжкультурному спілкуванню та підготовці студентів до глобалізованого середовища»); Оксана Проскура, директор Київської гімназії східних мов № 1 (тема доповіді «Антропологічний вимір підготовки вчителя в умовах освітніх змін»); Лаура Тайтелієва, магістр педагогіки, старший викладач Казахського національного педагогічного університету імені Абая (Республіка Казахстан), (тема доповіді «Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної діяльності»); Тетяна Мієр, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Дидактичні акценти зарубіжного та вітчизняного перспективного досвіду підготовки фахівців початкової освіти»); Тетяна Пономаренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти»); Інна Степанюк, докторантка Факультету спеціальної освіти, спеціалізація: Політика та Системні Зміни в Освіті, Канзаський Університет (США), Наталія Колесова, магістр за спеціальністю Викладання та Навчальний план з фокусом на інклюзивній освіті, інклюзивному лідерстві та захисті прав людей з інвалідністю, інтерн Коаліції Інклюзивної Освіти штату Меріленд (США), (тема відео-доповіді «Інклюзивні групи в університетах України: критичний аналіз політики»); Наталія Гузій, доктор педагогічних наук,  професор, професор кафедри теоретичної та консультативної психології факультету психології  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (тема доповіді «Акмеологія як навчальна дисципліна у системі підготовки магістрів психології: ціле-змістові аспекти»).

Усі бажаючі мали можливість взяти участь у дискусіях: «Академічна мобільність та інклюзія: два виміри інтеграційних процесів у сфері освіти», «Освітні системи в історичному вимірі», «Стратегії розвитку педагогічної освіти: традиції та освітні інновації».

У рамках конференції 15 листопада відбулися загальні збори Української академії акмеології.

Модератори конференції: Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Ніна Батечко, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Національного університету природокористування і біоресурсів України, академік Української академії акмеології, доктор педагогічних наук, доцент; Любов Співак, професор кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор; Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Музика, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

 

bottom

Copyright © | 2009-2013 | Українська Академія Акмеології